2011 gallery

si 2011 sezono je končal na sovoznikovi strani angleški kopilot Paul Knapton. Ekipa je skupno v seštevku dosegla 13. mesto.

gb Paul Knapton competed with Janez in season ’11. Team finished on overall 13th position on FIM World Championship.